سومین جلسه کمیته دام،طیور و آبزیان

 

مصوبات جلسه :

1-تکمیل فرمت کاتالوگ جمعی لاتین و فارسی 

2-تنظیم نامه ای برای حل مشکلات ارزیابی شرکت های دانش بنیان به معاونت علمی دکتر ستاری

Read 12277 times