تصفیه فاضلاب شیردوشی

 

 

 

فاضلاب دامداری ها در زمره فاضلاب های قوی از نظر مواد الی تقسیم بندی می شود. واحدهای فرآیندی جهت این دسته از فاضلاب ها به طور کلی به صورت ذیل می باشد. - آشغالگير (دستی و مکانیکی) - دانه گیر و چربی گیر - متعادل ساز - ته نشینی اولیه - تصفیه بی هوازی (بسته به خصوصيات فاضلاب می توان از لاگون بی هوازی، YASB,UABR و یا سایر سیستم های بی هوازی استفاده نمود) - تصفيه هوازی (بسته به خصوصيات فاضلاب می توان از سیستم های رشد معلق الجن فعال) و يارشد چسبیده ( MBBR,MBR ) بهره گرفت) - ته نشینی ثانویه - لاگون زلال ساز - راک فیلتر - کلرزنی - مخزن ذخيره پساب بسته به کیفیت و کمیت فاضلاب توليدي، ممكن است تعدادی از واحدهای مذکور حذف گردند.