extruder_3-min_2

اکسترودر سویا

تماس بگیرید

دانه سويا يك محصول استراتژيك در تمام دنيا است كه 8 واريته اصلي دارد واز آن در صنعت روغن كشي استفاده شده و 5 درصد كل دانه هاي روغني را دانه سويا تشكيل مي دهد . براي فرآوري دانه سويا از روش هاي مختلفي استفاده مي شود ...

Read moreدانه سويا يك محصول استراتژيك در تمام دنيا است كه 8 واريته اصلي دارد واز آن در صنعت روغن كشي استفاده شده و 5 درصد كل دانه هاي روغني را دانه سويا تشكيل مي دهد . براي فرآوري دانه سويا از روش هاي مختلفي استفاده مي شود كه عبارتنداز اتوكلاو كردن، برشته كردن، سرخ كردن، ميكرونيزه كردن، اكسترود كردن خشك و مرطوب و پلت كردن و ... كه هر كدام از روشهاي ذكر شده تاثيرات متفاوتي بر ارزش غذائي سويا دارند . استفاده از روش اكسترود در فرآوري دانه خام سويا سبب افزايش ارزش غذائي، انرژي قابل متابوليسم، قابليت هضم پروتئين، لينولئيك اسيد، ويتامين E و ليستين وكاهش مواد ضد تغذيه اي آن مي شود.

فرآيند اکستروژن

توليد خوراک با استفاده از اکسترودر داراي تاريخچه اي 40 ساله در دنيا مي باشد . توليد مقادير زيادي خوراک از طريق اکسترودر در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 شروع شد اين تکنولوژي تنها باعث پيشرفت چشمگيري در توليد خوراک آبزيان حيوانات خانگي و ساير حيوانات منجر شده است، بلکه نقش بسيار مهم و فزآينده اي در بهره برداري از منابع دارد.

 

مفهوم و طبقه بندي اکسترودر

فرآيند اکستروژن در حقيقت فرآيند پردازش با دماي بالا در زمان کوتاه است (HTST ) و به وسيله عمل ترکيبي رطوبت، حرارت، انرژي مکانيکي و فشار صورت مي گيرد. اکسترودر همچنين يک عملکرد فني است که به وسيله آن خوراک تحت افزايش پيوسته فشار، فرآوري، اکسترود و پخته مي شوند و سپس به دليل افت ناگهاني فشار منبسط مي گردد با توجه به وجود يا عدم وجود رطوبت در خوراک قبل از عمليات، ميتوان آن را به دو نوع اکسترودر خشک و مرطوب طبقه بندي کرد.

در اکسترودر خشک خوراک به وسيله گرماي ناشي از اصطکاک گرم شده و توسط مارپيچ اکسترودر با فشار از سوراخ داي عبور مي کنند پس از عبور فشار به مقدار زيادي افت ميکند، رطوبت تبخير مي شود و خوراک به شکل متخلخل با حجم بيشتري تبديل ميگردد که يکي از اهداف اکستروژن مي باشد.اصول اکسترودر مرطوب مانند اکسترودر خشک است اما رطوبت مواد براي انجام اکسترودر مرطوب بالاتر از 20 تا 30 درصد ميرسد که در نوع خشک حداکثر 15 درصد بايد باشد

مزاياي اکسترودر :

علاوه بر مزاياي معمول خوراک پلت مانند مزه مطلوب، عدم تفکيک اجزاء نگهداري و حمل نقل ساده، تغذيه راحت و کاهش ضايعات هنگام تغذيه، اکسترودر در مقايسه با ساير فرآيند ها داراي مزاياي ذيل می باشد:

الف) نشاسته موجود در خوراک بدليل دما و فشار بالا در طي اکسترودر به طور کامل ژلاتينه مي شود. نشاسته ژلاتينه شده داراي ظرفيت جذب آب بالاتر است و ميتواند در آب حل شود در حالي که نشاسته اوليه در آب نامحلول است. بنابراين هيدروليز آنزيمي نشاسته تسريع شده و ميزان و قابليت هضم تا 90 درصد بهبود مي يابد.

ب) با اکسترودر مي توان خوراک متخلخل با بافتي نرم را ايجاد کرد که داراي خصوصيت شناوري مطلوب پايدار در برابر آب است. بنابراين آلودگي آب کاهش مي يابد و از هدر رفتن خوراک نيز جلوگيري مي شود.

پ) بافت موادي مانند دانه سويا بوسيله اکسترودر نرم شده و باعث بهبود هضم و جذب بهتر آن ميشود.

ث) با استفاده از فشار و گرما در فرآيند اکسترودر طبعا توکسين هاي موجود (مانند برخي توکسين ها ي قارچي، گليکوزيد قلياها و آلرژن ها) و فاکتورهاي ضد تغذيه اي مانند مهار کننده تريپسين و گوسيپول را غير فعال و ميکروب هاي مضر از بين مي روند بنابراين محصولي با استريليزاسيون خوبي بدست ميايد.

ت) با استفاده از داي هاي مختلف ميتوان محصولات متفاوتي با شکل هاي متفاوتي بدست آورد.

البته اکسترودر ممکن است تاثيرات منفي نيز داشته باشد بخصوص ويتامين ها در طي فرآوري براحتي از دست مي رود، بنابراين معمولا بايد پس از اکسترودر به خوراک ويتامين اضافه شود. در حال حاضر اکسترودرهايي که در صنايع خوراک مورد استفاده قرار مي گيرد از نوع مارپيچي هستند که با توجه به ساختار آنها ميتوان به دونوع تک و دو مارپيچي تقسيم شود.

مکانيزم عمل :

دستگاه اکسترودر عمدتا از تغذيه، کانديشر، مارپيچ اکسترودر، سيلندر، صفحه داي و سيستم موتور تشکيل شده است. خوراک که داراي مقدار معيني نشاسته هستند بوسيله سيستم تغذيه مارپيچي(فيدر) به صورت يکنواخت وارد کانديشتر مي شود تا مرطوب و گرم شود و سپس داخل اکسترودر مي گردد و با حرکت چرخشي مارپيچ درون سيلندر به سمت جلو حرکت مي کنند. ازآنجايي که فضاي درون سيلندر به تدريج کوچک مي شود، نيروي اکسترود کننده که بر خوراک وارد ميشود بتدريج افزايش مي يابد که با شکستن آميختن و اصطکاک شديد خوراک در طي حرکت همراه است. در ضمن گرماي بيرون از سيلندر و قرار داشتن خوراک در فضاي بسته فشار بسيار بالايي را در درون سيلندر ايجاد ميکند. بدليل دما و فشار بالا يکسري واکنش هاي فيزيکي و شيميايي در خوراک مانند ژلاتيني شدن نشاسته و منعقد شدن پروتئين ها رخ مي دهد. هنگامي که مواد از سوراخ هاي صفحه داي عبور مي کند فشار بطور ناگهاني افت ميکند و درنتيجه رطوبت داغ از مواد خارج ميشود و خوراک منبسط ميگردد. سپس خوراک بوسيله يک برش دهنده بطول هاي معيني بريده ميشود و بسمت مراحل بعدي مانند سرد کردن خشک کردن و اسپري روغن فرستاده ميشود . در دستگاه اکسترودر خوراک اطراف شيار هاي مارپيچ را بصورت پيوسته پر ميکنند اگر اصطکاک بين خوراک و مارپيچ بيشتر از اصطکاک بين خوراک و ديواره داخلي سيلندر باشد، خوراک همراه با مارپيچ خواهد چرخيد و دستگاه نميتواند درست کار کند، بنابراين شيار ها ي متعددي در ديواره داخلي دستگاه ايجاد شده تا مقاومت افزايش يابد.کيفيت محصولات اکسترود شده به خصوصيات ساختاري مارپيچ و سيلندر، دما، رطوبت خوراک مش، فشار درون سيلندر، زمان باقيماندن مواد و شکل ساختاري و اندازه سوراخ هاي داي آن بستگي دارد در حال حاظر انواع مختلفي از دستگاه هاي اکسترودر مارپيچي در جهان توليد شده است که ميتواند نيازهاي مختلف خوراک را برآورده کنند. امروزه توسعه دستگاهاي اکسترودر به سمت چند منظوره شدن کارکرد با ميزان بالا و اتوماسيون کامل به پيش ميرود.

فاکتور هاي مهم کارکرد دستگاه اکسترودر عبارت اند از سرعت چرخش مارپيچ و تغذيه کننده، خصوصيات خوراک وضعيت خوراک پس از عمليات کانديشنينگ، ميزان خوراک و درجه حرارت گرم کننده ها که اين متغير ها از يکديگر مستقل هستند. بايد توجه داشت که خوراک نبايد مدت طولاني در اکسترودر در دماي بالا قرار گيرد(کمتر از 20 ثانيه) تا از آسيب ديدن برخي مواد حساس به حرارت جلوگيري شود.

خلاصه فرآيند فني اکسترودر در صنايع خوراک:

اکستروژن جديدترين روش توليد براي محصولات اکسترود شده است. خوراک مختلف از غلات و دانه هاي روغني را ميتوان با استفاده از دستگاه اکسترودر مارپيچي توليد کرد.

 

مواد اوليه←تميز کردن←آسياب کردن←کانديشینگ←بخار←اکسترود←خشک کن←طعم دهنده ها و ويتامين ها←محصول

تاثير عمليات فرآوري و اکسترود بر روي خوراک بمقدار زيادي بستگي به اندازه ذرات بعد از آسياب کردن دارد. مواد اوليه اصلي مانند غلات، ذرت و غيره ابتدا بايد با استفاده از يک آسياب چکشي با سوراخ هاي طوري 1/5 تا 3 ميلي متر آسياب شود. بعد از اين مرحله مواد مش بصورت خشک براي فرآوري وارد کانديشنر ميشود که هدف آن تنظيم رطوبت و دماي خوراک به منظور کسب کاري بهتر فرآيند اکسترودر و افزايش بازده آن است بطور کلي بخار اشباع شده براي تنظيم رطوبت و دما وارد کانديشنر مي شود رطوبت و دما در تمامي بخشهاي خوراک بدليل چرخش تيغه ها داخل کانديشنر با توجه به ماهيت مواد اوليه تنوع محصول و نوع دستگاه اکسترودر و پارامتر هاي عملکردي آن تعيين مي شود. يکي از مهم ترين عمل هاي دستگاه اکسترودر در فرآوري دانه سويا٬ توليد فول فت سويا مي باشد که در اين فرآيند کليه مواد ضد مغذي موجود در دانه سويا به پايين ترين حد خود رسيده و محصول با انرژي و پروتئين با کيفيت بسيار بالا ارائه مي دهد .

 

پخت اكستروژني :

اكسترود كردن از جمله فرآيندهاي حرارتي High temprature & short time مي باشد كه قابليت هضم پروتئين به سبب دناتوره شدن افزايش يافته و حداقل تخريب حرارتي در مواد مغذي ايجاد مي شود همچنين در طول پخت اكستروژني سلول هاي حاوي روغن مي تركد و روغن براي حيوان قابل دسترس مي شود. كنترل فاكتورهاي بحراني در طول پخت اكستروژني مي توانند به عنوان نشانه اي از مطلوبيت فرآيند باشد .(OVER PROCESS OR UNDER PROCESS) لذا نمي توان روندهاي مكانيكي جهت فرآوري و روغن كشي را با اكسترود كردن مقايسه نمود. به دليل وجود مواد ضد تغذيه اي در دانه سوياي خام٬ نمي توان آن را در تغذيه حيوانات استفاده نمود زيرا دانه سويا خام شامل عوامل ضد تغذيه اي از جمله : بازدارنده تريپسين و كيمو تريپسين، فيتوهماگلوتينين (ليستين)، اوره آز، عوامل آلرژيك ليپاز و ليپواكسي ژناز مي باشد .

 

اكسترود كردن دانه سويا سبب :

1- كاهش مقدار بازدارنده تريپسين در دانه فول فت سويا مي شود . بازدارنده تريپسين يك پروتئاز است كه براي انسان و اغلب حيوانات مضر است .اين عامل ضد تغذيه اي طي فرآيندهاي حرارتي اكسترود تا 85 درصد كاهش مي يابد. درصد تخريب بازدارنده تريپسين تحت تاثير رطوبت ورودي به سيستم، مقدار رطوبت دانه سويا، زمان حرارت دهي و درجه حرارت طي فرآيند اكسترود مي باشد. (رطوبت مطلوب 9-11 درصد و دما 150-160 درجه سانتي گراد پيش بيني مي شود).

2- باعث رها شدن روغن و توكوفرول طبيعي به فضاي بين سلولي در محصول فول فت سويا مي شود. فول فت سويا شامل سطوح بالائي تركوفرول و ليسيتين (4درصد) كه بعنوان آنتي اكسيدان در محصول فول فت سويا ذخيره شده و ويتامين E طي عمل اكسترود كردن همراه با روغن در دسترس حيوان قرار مي گيرد .

3- سبب افزايش پروتئين عبوري (UIP)، افزايش خوش خوراكي، افزايش تراكم انرژي و افزايش قابليت هضم كربوهيدارتها در نشخواركنندگان مي شود و مي توان فول فت سويا را تا سطح 15 درصد در غذاي دام استفاده نمود. مشروط بر آن كه سطح كلسيم و منيزيم را در جيره افزايش يابد .

4- افزايش انرژي قابل متابوليسم ظاهري (AME) در طيور

5- تخريب اوره آز و عوامل آلرژيك

6- افزايش قابليت هضم كربوهيدارتها

7- كاهش گردوغبار از سيستم در حين توليد

8- كاهش سطح مايكوتوكسين ها در محصول

به دليل اطمينان از كيفيت فول فت سويا مي توان آزمونهاي زير را جهت كنترل كيفيت محصول در حين فرآيند توليد ودر محصول توليدي پايش نمود كه شامل :

    اندازه گيري سطح بازدارنده تريپسين و اوره آز

    اندازه گيري نيتروژن غير محلول در دترجنت اسيدي

    تست ليپاژ: كه بيانگر افزايش حرارت در حين فرآيند توليد است

    تست PDI:كه جهت اندازه گيري دوام محصول در آب صورت مي گيرد و با افزايش حرارت شاخص PDI كاهش مي مي يابد .

شكل ظاهري: رنگ و مزه دانه بعنوان اولين و ساده ترين تست مطرح است طي يك فرآيند خوب رنگ دانه بايد قهوه اي-طلائي و مزه آن نبايد تلخ باشد.

لیست نظرات:
تا کنون نظری ارسال نشده است.
امتیاز: ( 0 )

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربري:
ايميل: